> Rivier de Maas

VIDEO

>
Rivier de Maas Rivier de Maas

WAT

Het Overdiepse Polder gebied is gelegen langs de Rivier Bergsche Maas in Noord-Brabant in het Zuidelijke deel van Nederland. Rond 1900 kreeg de rivier de Maas een nieuwe uitgang naar de zee na het uitgraven van de Bergsche Maas. De polder is sindsdien gelegen tussen de dijken van de Bergsche Maas en het Oude Maasje, maar pas sinds 1970 is de polder overstromingsvrij. De 550 hectare grote Overdiepse Polder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw.Het Overdiepse Polder gebied is gelegen langs de Rivier Bergsche Maas in Noord-Brabant in het Zuidelijke deel van Nederland. Rond 1900 kreeg de rivier de Maas een nieuwe uitgang naar de zee na het uitgraven van de Bergsche Maas. De polder is sindsdien gelegen tussen de dijken van de Bergsche Maas en het Oude Maasje, maar pas sinds 1970 is de polder overstromingsvrij. De 550 hectare grote Overdiepsche Polder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw.

>
Rivier de Maas

WAAROM

In de jaren ’90 leed de Nederlandse rivier tweemaal onder extreme hoogtijen. In 1995 was het waterniveau zo hoog dat de dijken dreigden door te breken. Voorspellingen voor klimaatveranderingen en alsmaar verdere bodemverzakkingen lieten de noodzaak zien voor een nieuwe aanpak voor hoogwaterbescherming in Nederland. In 2000 werd het oude beleid van de dijken verhogen vermeden om de voorkeur te geven aan het nieuwe beleid ‘Ruimte voor de Rivier’. De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingsbeslissing ‘Ruimte voor de Rivier’ presenteert een geïntegreerd ontwikkelingsplan met de belangrijkste doelen voor overstromingsbescherming, beheersing van landschappen en verbeteren van de milieuomstandigheden. Het nationale programma ‘Ruimte voor de Rivier’ omvat meer dan dertig maatregelen langs de Nederlandse riviergebieden, waarbij de dijkverplaatsing bij de Overdiepse Polder een van de maatregelen is. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het projectplan.

<         >
Rivier de Maas Rivier de Maas

HOE

  • De locaties van het zogeheten ‘terpenplan’ zijn eigenlijk de bewoonde oevers die afstammen van de lokale bewoners en ondernemers. De provincie bereidt dit unieke plan samen met lokale autoriteiten en de lokale bewonersassociaties voor.
  • Het poldergebied zal in een retentiebekken veranderen, die iedere 25 jaar zal overstroomt
  • De dijkverplaatsing zal het overstromingsniveau tot aan 30 centimeter lokaal verminderen en zal een beduidend effect bovenstrooms teweegbrengen.
  • Het gebied tussen de nieuwe dijk en de Oude Maas zal in een aantrekkelijk natuurgebied veranderd worden.
  • Volgens het Nationale Programma ‘Ruimte voor de Rivier’ zal de Overdiepse Polder in een gebied veranderd worden met duurzaam landbouwgebruik en een betere overstromingsbescherming waarin de bewoonde oevers als iconen zullen verschijnen van het nieuwe Nederlandse beleid ‘Wonen met Water’ versus het oude principe ‘Vechten tegen het water’.

Maatregelen:

  • Constructie van een nieuwe primaire (hoofd) dijk met een lengte van ongeveer 6 kilometer en negen bewoonde oevers
  • Transport van meer dan 1 miljoen m3 zand en klei (gedeeltelijk uitgegraven binnen het projectgebied)
  • Aanpassing van de watereconomie aan de nieuwe situatie.
  • Verwijdering van 17 boerderijen en de vernietiging van alle huidige landbouwgebouwen
  • Natuurontwikkeling en uitvoering van recreatiefaciliteiten (bijv. wandel- en fietspaden, informatieborden langs routes.)
<

project by ALFA partner(s):


Ruimte voor de Rivier