> Rivier de Seine

VIDEO

>
Rivier de Seine Rivier de Seine

WAT

Het “La Bassee” project is gelegen in de dichtbevolkte regio rondom Parijs (Île-de-France). Een op de zes Fransen woont hier. De deelstroomgebieden van de rivier de Seine bedekken ongeveer 40.000 km2. Het projectgebied ligt in het gebied waar de rivieren de  Seine en de Yonne samenvloeien.

>
Rivier de Seine

WAAROM

Overstromingen komen voor in het geval van gelijktijdige hoogtijen in de rivieren Seine en Yonne of hoogtijen in een rivier waarbij de andere op korte termijn volgt. In het geval van overstromingen worden er grote socio-economische schades veroorzaakt, zoals verlamming van het stadsvervoer, lokale autoriteiten, bedrijven en toerisme, alsmede bedreiging van het culturele erfgoed.

<         >
Rivier de Seine Rivier de Seine Rivier de Seine

HOE

  • Uitvoering van een hydraulisch project om overstromingspieken binnen het tijdsveld van een ruimtelijk ontwikkelingsproject in het bassin van de rivier de Seine te verminderen.
  • De creatie van een tijdelijk retentiebekken in La Bassee zal overstromingsschades beperken. Bij de geplande opslaglocatie is in de toekomst flexibel landgebruik mogelijk, zoals grindverwijdering, landbouw, toerisme, vrijetijdsactiviteiten en ecologische zones.
  • Definiëren van het programma om de projectdoelen inclusief de behoeftes van alle belanghebbenden te verzadigen en ook de grenzen en vereisten gerelateerd aan de realisatie van het project en operatie van de retentiebekkens te maken.
  • Een gedetailleerde ontwerpstudie (2009-2012) zal de uitvoering voorbereiden. De studie omvat technische studies alsmede effectstudies gerelateerd aan het milieu, landbezitters, archeologie, water- en grindbronnen en landbouw.
  • Er zullen dialogen gehouden worden tussen alle belanghebbenden en inwoners. Een communicatieplan zal worden voorgesteld aan de nationale commissie van publieke discussies en zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de gegeven aanbevelingen door de commissie.            
  • Onderzoek/studies over hydro-geologie, geotechnieken, geofysica en anderen in het projectgebied.
<

project by ALFA partner(s):


EPTB Seine Grands Lacs