> Rivier de Rijn

VIDEO

>
Rivier de Rijn Rivier de Rijn Rivier de Rijn

WAT

Het project ‘Hördter Rheinaue’  is gelegen in de Bovenste Rijnvallei in Zuidwest-Duitsland. Het omvat een deel van het vroegere Rijnretentiegebied aan de linkeroever van de rivier. Op dit moment scheidt een dijk dit gebied van de rivier.

Overstromingen worden voornamelijk veroorzaakt door smeltwater en zware regenval. Het rechttrekken van de rivier en de constructie van dammen in de rivier de Rijn, resulteerde in een groot verlies van natuurlijke retentiegebieden wat het overstromingsrisico verhoogde.

>
Rivier de Rijn Rivier de Rijn

WAAROM

The first step of the project is the renewal of a historic sluice which leads the Michelsbach, the main stream of the area, into the river Rhine. This project part started in June 2011 and will be finished in 2012.

The Hördt floodplain covers an 870 ha area of wetland forest, meadows and agricultural areas, surrounded by several old branches of the river Rhine. The project includes the strengthening of the existing front dyke and the arrangement of three bars of 300 m length. At the event of an extreme flood, it allows the water to get into the reserve area and into the construction of a new rear warded main dyke with several sluices and pumping stations that should bring the incoming watercourses into the reserve area. The project will be complemented by an ecological flooding system of the former river branches by constructing three passages, which let Rhine water into the deepest spaces of the area. The capacity of the reserve retention area is nearly 36 million cubic meters, the total costs will amount up to 57 million euro.

 

 

 

<         >
Rivier de Rijn

HOE

  • De deelstaat Rheinland-Pfalz en andere staten die aan de rivier de Rijn grenzen, willen retentiebekken creëren voor de opvang van water. In de toekomst zal de Hördter retentiebekken 36 miljoen m3 water opslaan in een gebied van 870 hectare.
  • Een publieke presentatieprocedure wordt gebruikt in het planningsproces om de betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden te garanderen.
  • Bestaande bossen management zal veranderd worden overstromingsomstandigheden door ecologische overstromingen aan te passen.
  • Compensatiemaatregelen zullen geïmplementeerd worden in overeenstemming met milieuwetgeving.
  • Versterking van de bestaande dijk
  • Constructie van een nieuwe hoofddijk op een bepaalde afstand van de rivier de Rijn
  • Constructie van twee nieuwe pompstations en versterking van de twee bestaande
  • In het geval van polderoperaties zullen ook mobiele pompsystemen gebruikt worden
  • Constructie van drie openingen in de bestaande dijk om ecologische overstroming toe te kunnen staan
  • Constructie van drie sluizen in de bestaande dijk om de binnenstroming van water toe te staan in het geval van ingrijpen.
<

project by ALFA partner(s):


Rheinland Pfalz