> Rivier Emscher

VIDEO

>
Rivier Emscher Rivier Emscher

WAT

De Emscher is een zijrivier van de Rijn, die stroomt door het dichtbevolkte Ruhrgebied in Duitsland. Het stroomgebied heeft een totale oppervlakte van 865 km2. Gedurende de 19e eeuw werden de Emscher en zijn zijrivieren systematisch ontwikkeld als open afvalwaterafvoer als gevolg van industrialisatie en grootschalige mijnbouw. De rivier werd verlaagd en een groot stuk werd bedijkt om de steden tegen overstromingen te beschermen. 40% van het gebied veranderde in polders als gevolg van zware inzinkingen door de mijnbouw. Vandaag de dag heeft het geïntegreerd management van het rivierbekken als doel de Emscher en zijn zijrivieren te revitaliseren als een natuurlijk stedelijk rivierensysteem.

>
Rivier Emscher

WAAROM

In1989, met het IBA (internationale architectuur tentoonstelling) is het Emschergenossenschaft begonnen met de revitalisatie van de Emscher rivier. Dit betekend het installeren van 400 km aan riolering en de herinrichting van 350 km wateren, die voordien gebruikt werden als gemengd riool.

Om deze veranderingen door te voeren is een goed werkend hoogwaterbeschermingssysteem voor het hele stroomgebied nodig. Naast een aantal maatregelen om het hemelwater vast te houden op privé, industrieel en publieke terreinen  en ook een aantal samenwerkingsprojecten, zijn grotere waterbergingsprojecten ook noodzakelijk. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Phoenix meer in Dortmund, het winterbed bij Dortmund/Castrop-Rauxel het basin in de dierentuin van Gelsenkirchen.

<         >
Rivier Emscher

HOE

Doelen

  • Praktische planning gecombineerd met ecologische en ontwerpprojecten
  • Ontwikkeling en gebruik van instrumenten alsmede formele en informele planning gereedschappen
  • Publieke deelname en "land art" ontwikkeling
  • Fysieke uitvoering om retentievelden dichtbij de rivier te ontwikkelen en een retentiebekken te creeren met een terugkeerinterval van meer dan 200 jaar op (privé) landbouwland en dichtbij nederzettingen
<

project by ALFA partner(s):


Emscher Genossenschaft