> Eden rivier

VIDEO

>
Eden rivier Eden rivier

WAT

Bij de Eden rivier wordt onderzoek gedaan naar het bergen van rivierwater en  ander gebruik van landbouw. Dit om de stromingen van de rivier (zowel boven- als benedenstrooms) te beheren. Dit geldt voor overstromingen en droogten op een ecologisch verantwoorde wijze.

Het stromingsgebied van de rivier Eden, ongeveer 2.300 km2, bevindt zich in Noord-West Engeland. De rivier stroomt over kalksteen, zandsteen en vulkanische gesteenten. De Eden en de deelstroomgebieden hebben de status 'Speciaal Gebied van Natuurbehoud' (Special Area of Conservation), voor Atlantische zalm, witte klauwvis, de witgeklauwde rivierkreeft en de waterranonkel. Verder heeft de Eden een belangrijke functie als waterbron voor omwonenden voor zowel privé- als industrieel gebruik. Als landbouwgebied (90%) en als toeristische trekpleister.

>
Eden rivier Eden rivier

WAAROM

Aangenomen wordt dat door klimaatverandering overstromingen en lage rivierstanden in Noord-West-Engeland zullen toenemen. Grote overstromingen vonden plaats in de stad Carlisle in 2005 met een schade van circa 250 miljoen Britse Pond. Lage stromingen veroorzaken problemen zoals veel bodemneerslag, zuurstofvermindering en een lagere watertemperatuur. Ander gebruik van landbouw, overstromingen en lage rivierstanden worden vaak toegerekend aan toename van landbouw, al is hiervoor geen bewijs gevonden.

De Eden, wat een Natura 2000 locatie is, heeft nog steeds behoefte aan innovatieve oplossingen voor meerdere locaties om water op te slaan en voor het inrichten van retentiebekken.  

<         >
Eden rivier Eden rivier

HOE

  • We ontwikkelen innovatieve modellen die worden toegepast op het riviersysteem van de Eden in het geval van extreme hoogtij- en laagtijeffecten op land dat op een andere manier wordt ingericht.
  • Gebaseerd op de uitkomstmodellen, een gecoördineerde belanghebbenden aanpak zal landgebruik veranderingsopties aanleveren voor het hanteren van conflicten binnen rivierstromingen terwijl alle belangrijke functies behouden en beter benut worden.
  • Kennisdeling, educatie, vaardigheidstrainingen en bewustzijnvergroting worden geintroduceerd in de lokale gemeenschap.
  • Als gevolg van de uitvoering van landgebruik veranderingen in de bovenstroomse gebieden van privé landbouwland, zal het cruciaal worden om de solidariteit tussen de bovenstroomse en benedenstroomse gebieden te vergroten en om effectieve compensatiemaatregelen te ontwikkelen.  
<

project by ALFA partner(s):


Eden River Trust