> Projecten

Belgie - Vlaamse Milieumaatschappij

Rivier de Velpe

De Velpe en haar zijrivieren maken deel uit van het Demerbekken. De Velpe heeft een specifieke vorm met een lange vrijwel onvertakte hoofdloop waarin talrijke kleinere waterlopen uitmonden. Vooral stroomafwaarts reageert de Velpe vrij heftig op neerslag, met hoge piekdebieten en waterpeilen tot gevolg.
Rivier de Velpe>

Duitsland - Emscher Genossenschaft

Rivier Emscher

De Emscher is een zijrivier van de Rijn, die stroomt door het dichtbevolkte Ruhrgebied in Duitsland. Het stroomgebied heeft een totale oppervlakte van 865 km2.
Rivier Emscher>

Duitsland - Rheinland Pfalz

Rivier de Rijn

Het project ‘Hördter Rheinaue’ is gelegen in de Bovenste Rijnvallei in Zuidwest-Duitsland. Het omvat een deel van het vroegere Rijnretentiegebied aan de linkeroever van de rivier. Op dit moment scheidt een dijk dit gebied van de rivier.
Rivier de Rijn>

Engeland - Eden River Trust

Eden rivier

Bij de Eden rivier wordt onderzoek gedaan naar het bergen van rivierwater en ander gebruik van landbouw. Dit om de stromingen van de rivier (zowel boven- als benedenstrooms) te beheren. Dit geldt voor overstromingen en droogten op een ecologisch verantwoorde wijze.
Eden rivier>

Frankrijk - EPTB Seine Grands Lacs

Rivier de Seine

Het “La Bassee” project is gelegen in de dichtbevolkte regio rondom Parijs (Île-de-France). Een op de zes Fransen woont hier. De deelstroomgebieden van de rivier de Seine bedekken ongeveer 40.000 km2. Het projectgebied ligt in het gebied waar de rivieren de Seine en de Yonne samenvloeien.
Rivier de Seine>

Nederland - Ruimte voor de Rivier

Rivier de Maas

Het Overdiepse Polder gebied is gelegen langs de Rivier Bergsche Maas in Noord-Brabant in het Zuidelijke deel van Nederland.
Rivier de Maas>

Nederland - Ruimte voor de Rivier

De IJssel - Natuurderij

Binnen het programma Ruimte voor de Rivier wordt er simpel gezegd voor gezorgd dat de rivier de IJssel bij hoogwater makkelijker en beter beheersbaar buiten haar oevers kan treden en in de uiterwaarden terecht kan.
De IJssel - Natuurderij>