> Werkpakket 2: Publieke participatie

Introductie

De deelname van het publiek is noodzakelijk om de noodzakelijke acties met respect van de creatie van de nieuwe capaciteit van de rivieren aan te passen. Belanghebbenden moeten betrokken worden bij de planningsfase, besluitvormingsfase en opnamefase. Dit is niet alleen belangrijk voor belanghebbenden wie direct geconfronteerd worden met de geplande activiteiten (mensen die wonen en werken in de projectgebieden), maar ook voor belanghebbenden wie er op een andere manier betrokken bij zijn: de belanghebbenden die in het op- of neerwaartse stroomgebied wonen, wie echt profiteren van de activiteiten van de geplande maatregelen en investeringen. Publieke deelname kan alleen gerealiseerd worden wanneer de communicatie over voorziene maatregelen transparant, open en continue is.

Geplande uitkomsten

Verwachte effecten

Zonder positieve deelname van de belanghebbenden kan het uitvoeringproces negatief beïnvloed worden en dus de creatie van nieuwe retentiebekken voorkomen. De voordelen van het publiek dichterbij de planning en de uitvoering van activiteiten in de projectregio’s te betrekken wordt verwacht een enorm positief effect te hebben op een locale, regionale en zelfs nationale schaal. De verwachting is dat dit zal resulteren in een hogere acceptatie en een beter begrip van de noodzaak van de maatregelen.