> Werkpakket 1: Technische oplossingen

Introductie

Als gevolg van de effecten van klimaatsveranderingen, zullen stroomgebieden in Noord West Europa hun capaciteiten extreem moeten vergroten voor uitstromingen. Om de confrontatie met deze situatie aan te kunnen gaan zal het noodzakelijk worden nieuwe retentiebekken te creëren. Dit bekken zou bij voorkeur moeten worden gecreërd binnen een gebied waar bestaande functies bewaard moeten kunnen worden. Daarom zijn innovatieve technische oplossingen vereist om ontwikkeld en aangepast te worden binnen de verschillende rivieren. In dit Werkpakket is het aan de partners om hun ideeën/aanpakken te combineren gedurende de planfases van de regionale projecten. Het ultieme resultaat is de ontwikkeling en uitvoering van een pallet van innovatieve technische oplossingen van waaruit oplossingen gekozen kunnen worden naargelang de locale situatie.

Geplande uitkomsten

Verwacht effect

Dit WP concentreert zich om de samenwerking te verbreden door ontwikkeling van technische, innovatieve oplossingen op problemen waar men overal in Europa op kan stuiten. Een breder perspectief door samen genomen acties stelt de partners in de gelegenheid om de meest geschikte en efficiënte methode voor hun eigen situatie te kiezen. De transnationale acties zullen resulteren in een nauwere samenwerking binnen Noord West Europa.