> Werkpakketten

In lijn met het doel en de doelstellingen van het project, hebben de ALFA-partners drie thematische werkpakketten met gedetailleerde actieprogramma’s ontwikkeld:

  1. Innovatieve technische oplossingen voor toenemende wateropslagcapaciteit of uitstroming.
  2. Maatregelen voor publieke deelname.
  3. Sociale, economische en ecologische voordelen.