> Organisatie

Stuurgroep
De stuurgroep is op het hoogste niveau het besluitvormingsorgaan voor het gehele FRC project. Deze groep bestaat uit de directeuren van de projectpartners en de Hoofdpartner. De stuurgroep discussieert over strategische projectmanagement problemen en de algehele voortgang van het project.

Coördinatiegroep
De Coördinatiegroep bestaat uit de vertegenwoordigers van alle partners. Het draagt de verantwoordelijkheid voor beslissingen inzake coördinatie, om de algehele transnationale projectdoelen alsmede de doelstellingen te bereiken. Elke Coördinatiegroepdelegatie is coördinator voor de projectactiviteiten die deze organisatie zal uitvoeren. De projectmanager van de hoofdpartner zal de voorzitter van de Coördinatiegroep zijn. 

 
Werkpakketcoördinatoren
Elk werkpakket wordt begeleid door een coördinator wie het proces van enkele gedetailleerde activiteitenprogramma’s begeleidt en bekijkt. Hij/zij vat ook de uitkomsten van de verschillende acties en sub-acties samen zodat zij een geïntegreerd eindproduct vormen. Partners die in dezelfde acties samenwerken vormen sub-teams zodat ze samen de geplande uitkomsten kunnen produceren.

Algehele projectuitvoering en coördinatie
De hoofdpartner (Programma Directoraat ‘Ruimte voor de Rivier’ van de Nederlandse Directoraat Generaal voor Publieke Werken en Watermanagement) is verantwoordelijk voor de algehele projectuitvoering en coördinatie, inclusief financiële administratie, externe communicatie en rapportage  aan het Joint Technical Secretariaat van het INTERREG IVB Noord West Europa Programma.