> Doel van het project

Het ALFA-project heeft als doel om de burgers binnen de Noord West Europese regio te beschermen tegen de effecten van (of het risico van) overstromingen als gevolg van klimaatsveranderingen.

Alle partners hebben dezelfde problemen en uitdagingen als gevolg van klimaatsveranderingen: het creëren van nieuwe retentiebekkens, hun effecten op de inwoners en voor het landschap alsmede technische aanpassingen die gedaan moeten worden in de projectgebieden zijn relatief nieuw voor alle partners. Via transnationale samenwerking op het gebied van ontwikkeling en aanpassing van nieuwe beleidsmaatregelen in de projectgebieden,  kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld tussen de partners van deze vijf stroomgebieden.

Het projectdoel omvat drie doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen en aanpassen van innovatieve technische oplossingen voor een vergroot retentiebekken of retentiegebieden in de projectgebieden.
  2. Door publieke deelname te promoten om bewustzijn en solidariteit tussen burgers te vergroten die in de boven- en benedenstroomse gebieden wonen in Europa.
  3. Om sociale, economische en ecologische voordelen te vergroten door de huidige landgebruikfunctie te bewaren in de projectgebieden en dit te combineren met gewenste en geschikte nieuwe functies zoals natuur en recreatie.